Nedlastbar ms-word-fil

STAVANGER TEKNISKE FAGSKOLE

 

23. oktober 1999

INTERIMRAPPORT FOR :

#29 "Nye undervisningsmetoder for teknisk fagskole/ingeniørhøgskole"

Bakgrunn:

Idéen til dette prosjektet kom etter utprøving av videokonferansekurs innen et spesielt elektroemne: "Overharmoniske strømmer/spenninger".

Senere er dette kurset kjørt med godt resultat mot energiverket på Tynset og vi ønsket å utvikle dette kurset og metodene videre for bruk i tekniske fagskoler og ingeniørhøgskoler.

Framdriften til nå:

Vi har gjort mange forsøk med videokonferanse, både fra auditorium og laboratorium. Prosjektmidler har gjort det mulig å kjøpe inn dokumentkamera og digitalt kamera, noe som gjør kursingen mye bedre. Vi viser modeller på laboratoriet og legger instrumentene under dokumentkameraet. Dette gjør at deltakerne på mottakersiden får et ryddig inntrykk.

Lyden er meget viktig, og vi har kjøpt inn god, trådløs mikrofon.

Den beste måten er å prøve ut selv og vi lærer stadig nye ting. Plassering av monitorer, stemmebruk, farger og lys er detaljer som må erfares.

Kontakter mellom fagskole og ingeniørhøgskoler:

Meningen er å overføre kurs mellom teknisk fagskole og ingeniørhøgskoler innen elektrotekniske emner. Vi ser at enkelte emner, som for eksempel prosjektering, ikke er så forskjellige innen disse skoleslagene. Det kan derfor være naturlig og effektivt å sende forelesninger til hverandre.

Stavanger tekniske fagskole har planlagt prøvekurs/demoer sammen med ingeniørhøgskolene i Stavanger og Bergen, og vi vil sende slike om kort tid, avhengig av når det passer inn i studieplanene. I og med at vi har god erfaring med ett bestemt kurs, vil vi først prøve dette. Emnet "Overharmoniske strømmer/spenninger" er meget aktuelt, men noe uklart for mange.

Videre aktiviteter:

Etter den pågående prøvevirksomhet og de snarlige kursene, vil metoder og emner utforskes videre. Prosjektansvarlig og en lektor ved Bergen ingeniørhøgskole skal i gang med et bokprosjekt hvor internett og nye pedagogiske metoder blir sentrale. Vi vil bl.a. bruke CD med bilder, videoer og presentasjoner og utstrakt bruk av pekere til nettet. I den forbindelse vil de erfaringer vi nå får, være meget nyttige.

Vi vil kontakte flere aktuelle skoler etter hvert og utveksle idéer og kurs. Emnet bør også opprette sitt eget internettsted som kan brukes for faglige og metodemessige tanker.

Innen elektro har vi mange emner som egner meget godt for slik virksomhet.

Svend Øvrebekk

Stavanger tekniske fagskole, prosjektansvarlig #29